Telefoon

+31 615137536

Email

vanpelt@vpadvocatuur.nl

Openingstijden

Ma - Vr: 09:00 - 17:00

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. VP Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan als gevolg van (het gebruik van) de informatie op deze website.

Alle diensten/werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, gesloten met de eenmanszaak. Daarop zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden wijs ik uitdrukkelijk van de hand.

VP Advocatuur is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar verwezen wordt.